Multisklep - wiele sklepów w jednym panelu administracyjnym

Uwaga: funkcja płatna.

Dla klientów, którzy posiadają kilka sklepów internetowych i chcieliby obsługiwać wszystkie z poziomu jednego panelu administracyjnego proponujemy jedno z dwóch możliwych podejść rozwiązania tego problemu:

  • Rozwiązanie nr 1 - wspólna baza danych da wszystkich sklepów.
  • Rozwiązanie nr 2 - różne bazy danych i dwustronna komunikacja między sklepami. Eksport produktów ze sklepu "A" do sklepu "B", oraz eksport zamówień ze sklepu "B" do sklepu "A".
Rozwiązanie nr 1 Rozwiąznie nr 2
Szybkość aktualizacji produktów A -> B Natychmiastowa Kilka razy na dobę
Szybkość aktualizacji produktów, zamówień B -> A Natychmiastowa Natychmiastowa
Baza klientów Wspólna Niezależna
Grafika Możliwa różna Możliwa różna
Konfiguracja wysyłek (rodzaje/ceny) Wspólna Możliwa różna
Podstrony opisowe sklepów Możliwe różne Możliwe różne
Kategorie Wspólne
+ Możliwość zaznaczenia w którym sklepie ma się wyświetlać dana kategoria. Np. kategoria "X" ma się wyświetlać tylko w sklepie "A", a kategoria "Y" W sklepie "A" i "B".
+ Możliwość wyświetlania w danym sklepie kategorii tylko z danej gałęzi - jeśli oferty sklepów nie pokrywają się to tworzymy dwa odrębne drzewa kategorii.
Możliwe różne
+ Mapowanie kategorii "A->B". Kategorie w sklepie "A" i "B" mogą mieć całkowicie różną strukturę i nazwy.
Produkty Wspólne
+ Możliwość zaznaczenia w którym sklepie ma się wyświetlać dany produkt
Możliwe różne
+ całkowita dowolność wynikająca z wcześniej przeprowadzonego mapowania + możliwość nazwania inaczej tego samego produktu w sklepie "A" i w sklepie "B".

W powyższych przykładach posłużyliśmy się sklepem "A" i "B", jednak sklepów obsługiwanych z jednego panelu administracyjnego może być dowolnie wiele.

PROPAGE
Szczecin, ul. Willowa 20/1

e-mail: biuro@freecart.pl